"Spotkałem się tego poranka z ambasadorem Szczerskim. Oficjalnie przekazał mi list dotyczący reparacji w związku z II wojną światową" - napisał na Twitterze Koroszi.

Dołączony do raportu o reparacjach

Jak powiedział PAP Szczerski, był to list od wiceszefa MSZ Arkadiusza Mularczyka wraz z opublikowanym w ubiegłym roku raportem o reparacjach.

Reklama

Na początku stycznia Mularczyk poinformował, że zwraca się do liderów ONZ, w tym sekretarza generalnego ONZ o współpracę i wsparcie działań dążących do uzyskania odszkodowań wojennych za straty wyrządzone Polsce przez Niemcy.

"Wysłaliśmy raport i pisma do czterech najważniejszych urzędników, przedstawicieli ONZ - Sekretarza Generalnego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, ale również Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i przedstawiciela ONZ w Genewie (...) z prośbą o przyjrzenie się sprawie" - podkreślił wówczas wiceszef MSZ.

Jak powiedział PAP ambasador Szczerski, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres otrzymał już kopię listu, ale w planach jest również spotkanie w tej sprawie.

1 września ub.r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

Oskar Górzyński