To wyniki tzw. World Risk Index 2021, które bierze pod uwagę ekspozycję, wrażliwość, zdolność do radzenia sobie oraz adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych poszczególnych regionów. Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym druga z wartości oznacza najtrudniejszą sytuację. Wartość indeksu dla poszczególnych regionów to:

  • Oceania: 15,6
  • Afryka: 8,9
  • Ameryka Płn. i Płd.: 7,9
  • Azja: 5,8
  • Europa: 3,3

Statista wyróżniła także kilka krajów, które są wśród najbardziej narażonych na negatywne oddziaływanie warunków pogodowych. To znajdujące się w Oceanii Vanuatu (wartość indeksu: 47,7) oraz Brunei Darussalam (22,8), leżąca na Karaibach Dominika (27,4), afrykańskie Wyspy Zielonego Przylądka (17,7) oraz europejska Albania (8,2).

Oceania charakteryzuje się dużymi rozbieżnościami pomiędzy krajami pod względem stopnia ich zagrożenia. O ile wspomniane wyspy leżące w bardzo niekorzystnych warunkach tektonicznych są najbardziej niespokojnymi regionami, o tyle Australia należy do relatywnie bezpiecznych państw.

WRI bierze pod uwagę nie tylko występowanie klęsk żywiołowych, ale także wskaźnik ubóstwa, jakość publicznej infrastruktury, służby zdrowia czy systemu ubezpieczeń.