Kolejnym państwem na liście największych „gospodarzy” jest Kolumbia, w której w połowie zeszłego roku znajdowało się ponad 1,74 mln uchodźców, z czego ogromny odsetek stanowili obywatele Wenezueli, czyli kraju, który doznał głębokiego kryzysu gospodarczego.

Według UNHCR liczba uchodźców rośnie nieprzerwanie od 9 lat na skutek prześladowań, konfliktów zbrojnych czy łamania praw człowieka, a na koniec 2020 roku wynosiła aż 82,4 miliona.

Ponad połowa osób przekraczających granice była goszczona przez zaledwie 10 krajów. Najmniej przyjaznym krajem do życia była Syria, którą opuściła jedna czwarta mieszkańców. Kolejnym z krajów, w którym sytuacja wymusiła wielką emigrację w pierwszej połowie 2021 roku, był Afganistan (liczba uchodźców z tego kraju w połowie roku wynosiła 2,6 miliona). Większość obywateli z tego kraju przebywa w Pakistanie.

Reklama

Wśród największych „gospodarzy” znajdują się także Niemcy, w których w 2021 roku przebywało ok. 1,24 mln uchodźców.