Jak pokazują wyniki badania Ipsos, ogólnie wydaje się, że optymizm co do nadchodzącego roku rośnie. 70 proc. respondentów uważa, że rok 2024 będzie lepszy niż 2023. To o 5 punktów procentowych więcej w porównaniu z zeszłym rokiem, co do którego optymizm respondentów był na najniższym poziomie, odkąd Ipsos zaczął prowadzić badanie.

Miejmy nadzieję, że tegoroczny wzrost to pierwszy sygnał powrotu optymizmu do poziomów w przedziale 75–80 proc., typowo obserwowanych w ostatniej dekadzie.

Jednak nie należy zapominać, że średnia światowa wyrażona w postaci pojedynczej liczby ukrywa różnice, jakie występują w poszczególnych krajach.

Reklama

Najwięksi optymiści

Badanie Ipsos wykazało, że największe pozytywne oczekiwania co do 2024 roku mają mieszkańcy Indonezji, gdzie aż 91 proc. respondentów stwierdziło, że rok 2024 będzie dla nich lepszy niż rok 2023. Na drugim miejscu znalazły się Indie, Meksyk i Chiny z wynikiem na poziomie 87 proc. Trzeci wynik miały Filipiny (86 proc.).

W Polsce stosunek optymistów do pesymistów był odpowiednio na poziomie 70 proc. i 30 proc., co w zestawieniu najbardziej optymistycznych nacji świata plasuje nas na 16. pozycji wśród 34 badanych państw.

Najwięksi pesymiści

Spośród 34 ankietowanych krajów najmniej optymistów było w Japonii. Wśród respondentów z Kraju Kwitnącej Wiśni tylko 39 proc. stwierdziło, że rok 2024 będzie dla nich lepszy niż poprzedni, podczas gdy 61 proc. miało przeciwne zdanie. Przewagę pesymistów odnotowano jeszcze we Francji, gdzie optymistyczne nastawienie zadeklarowało 46 proc. badanych, a negatywne 54 proc.

Największy wzrost i spadek optymizmu

Największa poprawa optymizmu występuje wśród krajów Europy, zwłaszcza w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, gdzie optymizm respondentów wzrósł o 11 punktów proc. i w Szwecji (+12 punktów) w porównaniu z poprzednim rokiem. Tak znaczna poprawa odzwierciedla oznaki ożywienia gospodarczego obserwowane na Starym Kontynencie w 2023 roku.

Jedynym państwem, w którym rok 2024 był gorzej oceniony, niż poprzedni, była Brazylia. W Kraju Kawy poziom optymizmu wynosił 78 proc. i był o 7 pkt. proc. niższy niż w poprzednim badaniu.