„Mamy nadzieję, że podczas szczytu zostanie przedstawiona jasna i zdecydowana ocena zagrożenia ze strony Rosji” – czytamy w oświadczeniu premierów Litwy, Łotwy i Estonii, Ingridy Szimonyte, Kirszjanisa Karinsa i Kaji Kallas.

W dokumencie zaznacza się, że „Rosja dąży do destabilizacji Sojuszu i podważenia bezpieczeństwa sojuszników i partnerów NATO” oraz, że „militarna postawa Rosji, jej zdolności konwencjonalne i nuklearne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”.

„Rosja systematycznie zajmuje się też nielegalnymi operacjami na terytorium Sojuszu, angażując się w złośliwe i niebezpieczne działania cybernetyczne, rozpowszechniając dezinformację, ingerując w wybory i wykorzystując rozłam w demokratycznych społeczeństwach” – stwierdzają premierzy państw bałtyckich.

Szefowie rządów wyrazili również oczekiwanie, że podczas szczytu Sojusz „zobowiąże się do wzmocnienia i modernizacji struktury sił NATO zgodnie z wymogami obrony zbiorowej w celu reagowania na wszelkie kryzysy i konflikty”.

Reklama

Państwa bałtyckie potwierdziły swoje zobowiązanie do zwiększenia wydatków na obronność i przeznaczenia na ten cel co najmniej 2 proc. PKB.

W ocenie premierów Litwy, Łotwy i Estonii zbliżający się szczyt NATO będzie „niezwykle ważny dla potwierdzenia jedność Sojuszu i wzmocnienia stosunków transatlantyckich”. We wspólnym oświadczeniu podkreślili też wagę wojskowej obecności sojuszników w państwach bałtyckich oraz potrzebę wzmacniania współpracy obronnej państw bałtyckich.

Szczyt NATO odbędzie się 14 czerwca w Brukseli.