"Połączone wysiłki UE i Norwegii, służące zapewnieniu pomocy wojskowej Ukrainie, są wzorcowym przykładem tego, jak synergie mogą wzmacniać efekt naszego wsparcia dla Ukrainy, zmagającej się z rosyjską agresją. Wraz z naszymi partnerami będziemy nadal w każdy możliwy sposób pomagać Ukrainie, tak długo, jak będzie to potrzebne. Działanie to jest kolejnym potwierdzeniem ścisłej współpracy Norwegii z UE w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i obrony" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

14 lutego rząd Norwegii zapowiedział, że zamierza wesprzeć pomoc Ukrainie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju dobrowolnym wkładem finansowym w wysokości 250 mln koron norweskich (ok. 22 mln EUR). Podpisanie umowy formalizuje ten zamiar.

Norwegia już po raz drugi wnosi wkład finansowy do Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Tym samym jej łączny wkład sięgnął 400 mln koron (ok. 36,5 mln EUR).

Europejski Instrument na rzecz Pokoju powstał w marcu 2021 r. Ma on finansować wszystkie działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), podejmowane w obszarach wojskowości i obrony, a jego celem jest zapobieganie konfliktom, utrzymywanie pokoju oraz zwiększanie międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności.

Reklama

Dzięki instrumentowi Unia może finansować zwłaszcza działania, które służą zwiększaniu zdolności i potencjału państw pozaunijnych oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych w kwestiach wojskowych i obronnych.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)