Dokumenty mają pomóc władzom przygotować się na "najgorszy możliwy scenariusz", jaki mógłby się przydarzyć Wielkiej Brytanii.

Tegoroczny raport opisuje 89 zagrożeń;wymienia wśród nich rozwój sztucznej inteligencji (AI), który może prowadzić do pojawiania się w przestrzeni publicznej zwiększonej ilości "fałszywych informacji i dezinformacji" oraz niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność brytyjskiej gospodarki.

Inne ryzyko wspomniane w raporcie wiąże się z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i dotyczy problemów z globalnymi dostawami surowców energetycznych.

Autorzy raportu umieścili w nim też ryzyko ataku na podwodne transatlantyckie kable telekomunikacyjne.

Reklama

Ciężar gatunkowy poszczególnych zagrożeń, opisywanych w raporcie, liczony jest na podstawie potencjalnej liczby ofiar śmiertelnych i strat finansowych, podczas gdy prawdopodobieństwo realizacji poszczególnych scenariuszy określa się w oparciu o zaawansowane modelowanie danych i analizy ekspertów - wyjaśnia BBC.

Raport ocenia np. ryzyko ponownego wystąpienia pandemii na od 5 do 25 proc. i ostrzega, że jej skutki byłyby "katastrofalne".