„To zupełnie nowa inicjatywa: mur dronów od Norwegii do Polski, którego celem jest wykorzystanie dronów i innych technologii do ochrony naszej granicy. (…) Pozwoli nam to chronić się przed prowokacjami ze strony nieprzyjaznych krajów i zapobiegać przemytowi” - powiedziała Bilotaite w rozmowie z agencją BNS.

Wzmocnienie systemu nadzoru

Ministerka dodała, że „są to drony, które pozwalają nam obserwować sytuację z góry i widzieć znacznie dalej niż pokazują nasze systemy nadzoru”.

Reklama

Według Bilotaite, Litwa już zaplanowała wzmocnienie ochrony granic za pomocą dronów. Poinformowała, że Państwowa Straż Graniczna utworzyła jednostkę bezzałogowych statków powietrznych, a drony i systemy antydronowe są już kupowane.

Ministerka poinformowała, że kraje ocenią teraz, jaką „pracę domową” muszą wykonać, a następnie, z pomocą ekspertów, opracują plan wdrożenia „muru dronów”. „Dzisiaj uzgodniliśmy ten pomysł, następnym krokiem są konkretne działania. (...) Nie ma jeszcze ram czasowych, kiedy ustalimy (…), kiedy będzie to realne” - powiedziała Bilotaite.

Po fundusze do Unii

Szefowa MSW nie wykluczyła, że „mur dronów” zostanie stworzony przy pomocy funduszy UE. „Oczywiście, jeśli uzgodnimy wspólne rozwiązania, możemy ubiegać się o fundusze europejskie, a jeśli jako region złożymy wniosek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy finansowanie z Komisji Europejskiej” – oznajmiła.

Omówiono również możliwość wspólnego ubiegania się przez kraje regionu o unijne finansowanie infrastruktury ochrony ludności. „Należy znaleźć sposoby finansowania ochrony ludności na poziomie europejskim” – uważa Bilotaite.

Wspólne ćwiczenia z ewakuacji ludności

Podczas piątkowego spotkania na Łotwie uzgodniono również zorganizowanie wspólnych ćwiczeń ewakuacyjnych w krajach regionu.

„Zgodziliśmy się, że będziemy musieli sprawdzić się w ćwiczeniach regionalnych, aby zapewnić ewakuację ludności, aby zobaczyć, jak nasze instytucje są przygotowane do pracy, do interakcji ze sobą, jaka jest nasza zdolność do przyjmowania ludzi, jakie są zdolności innych krajów i czy są one gotowe na przyjęcie odpowiedniej liczby osób” - powiedziała Bilotaite, ale nie sprecyzowała, kiedy takie ćwiczenia zostaną zorganizowane.

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych na Łotwie w dniach 23-24 maja, w którym uczestniczyła również delegacja z Ukrainy, było drugim takim spotkaniem; pierwsze miało miejsce w Wilnie w ubiegłym roku.

Z Wilna Aleksandra Akińczo