Chiński rynek otwarty na importowane produkty żywnościowe

Jak napisano w komunikacie, GACC jest instytucją odpowiedzialną za dostęp importowanej żywności do rynku chińskiego.

Dyskusje na temat regionalizacji grypy ptaków i polskiego eksportu drobiu do Chin

Reklama

Jednym z tematem rozmów - jak wskazano - była kwestia uznania przez władze Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) regionalizacji w zakresie grypy ptaków i wznowienia eksportu polskiego mięsa drobiowego, z uwzględnieniem tej zasady.

"Zasada regionalizacji w stosunku do polskiego mięsa drobiowego jest przestrzegana na najbardziej wymagających rynkach, a polski drób jest eksportowany do krajów i regionów na całym świecie" - powiedział cytowany w informacji wiceminister Czerniak. Przypomniał, że 5 kwietnia br. Polska odzyskała status kraju wolnego od grypy ptaków.

"Jestem przekonany, że przywrócenie eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek chiński przyniesie obustronne korzyści" – podkreślił.

Chiny gotowe do współpracy w imporcie produktów rolno-spożywczych z Polski

Z kolei wiceminister Lyu Weihong - jak napisano - potwierdziła, "że strona chińska jest gotowa do pogłębiania dwustronnej współpracy i działań na rzecz zwiększania importu produktów rolno-spożywczych z Polski".

Podsumowując rozmowy, MRiRW podało, że strony uzgodniły intensyfikację prac nad przywróceniem eksportu polskiego mięsa drobiowego do ChRL oraz nad zakończeniem procedur dostępowych dla innych produktów.

Prezentacja polskich standardów bezpieczeństwa żywności dla chińskiej delegacji

Poinformowano również, że przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa i rozwoju wsi zorganizowali również dla delegacji GACC wizytę w jednym z polskich zakładów przetwórstwa mięsa drobiowego, by zaprezentować standardy bezpieczeństwa żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

Eksport polskich produktów mlecznych do Chin i działania promocyjne na rynku chińskim

Wskazano, że w 2023 r. polski eksport do ChRL osiągnął wielkość 147,6 mln euro, a największym zainteresowaniem chińskich konsumentów cieszą się polskie mleko i produkty mleczne.

Dodano też, że resort rolnictwa prowadzi na Chińskim rynku liczne działania informacyjno-promocyjne. W 2024 r. polskie stoiska będą organizowane w maju – na targach Sial China w Szanghaju oraz w sierpniu – na targach FOOD EXPO PRO w Hongkongu. (PAP)