Decyzja o utworzeniu grup roboczych została podjęta w czerwcu w odpowiedzi na chińskie plany dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zapowiedzi wprowadzenia podatku węglowego przez UE. Zadaniem grupy jest identyfikacja zagrożeń i szans wynikających z globalnej transformacji energetycznej dla rosyjskiej gospodarki, ocena wszystkich opcji i opracowanie optymalnego scenariusza, twierdzi anonimowy urzędnik. Członkowie grup będą gromadzić wiarygodne dane, a także koordynować pracę departamentów, organizacji i ekspertów.

W ciągu ostatniego miesiąca rząd odbył serię zamkniętych spotkań, na których dyskutowano na temat przygotowań Rosji do ograniczenia przez światową gospodarkę emisji, powiedział kolejny rozmówca RBC. Latem ustalono wstępny skład „klimatycznych” grup roboczych. Na zamkniętych spotkaniach wicepremierów omawiano wstępne wyniki analizy zagrożeń i szans dla Rosji. W rosyjskim rządzie panuje zgoda co do tego, że kwestie agendy klimatycznej powinny stać się priorytetem. Grupy robocze będą musiały przygotować prognozę do 2050 roku oraz wyznaczyć cele do 2030 roku, łącząc długoterminową strategię z bieżącymi działaniami.

W 2019 roku Rosja przystąpiła do Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu i formalnie zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 25-30 proc. w stosunku do poziomów z 1990 roku. Przy tej okazji Moskwa, powołując się na redukcję CO2 przez rosyjskie lasy, zasugerowała, że mimo deklaracji sama będzie ustalała, jaki poziom dekarbonizacji uzna za adekwatny.

Reklama

Epoka węglowodorów dobiega końca

Chiny na początku 2021 roku ogłosiły , że chcą osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Niedawno uruchomiły własny system handlu uprawnieniami do emisji. Era niskiej emisji dwutlenku węgla przyniesie Pekinowi „ogromne możliwości gospodarcze i geopolityczne korzyści”, twierdzą rosyjscy eksperci.

W lipcu Unia Europejska opublikowała projekt ustawy wprowadzającej tzw. Cross-Border Carbon Regulation Mechanism (CBAM), która nakłada specjalny podatek na import towarów zagranicznych o dużym śladzie węglowym. Rosjanie spodziewają się, że przede wszystkim mechanizm ten obciąży dostawy do UE takich towarów, jak metale żelazne, aluminium, czy nawozy.

Dlatego rosyjski rząd planuje określić długoterminowy cel, szeroką agendę klimatyczną prowadzącą do osiągnięcia neutralności węglowej lub transformacji energetycznej i nowego ładu technologicznego, powiedział RBC urzędnik federalny. Konieczne jest zmniejszenie śladu węglowego towarów, a także zmniejszenie zużycia węglowodorów. Do grudnia 2021 roku eksperci i grupy robocze powinny przeanalizować, które branże i w jakim stopniu powinny zostać objęte dekarbonizacją. Na początek 2022 roku premier Michaił Miszustin planuje przedstawić strategię dostosowania gospodarki do globalnych zmian klimatycznych i regulacyjnych.