Nawalny i dwaj jego bliscy współpracownicy, Iwan Żdanow i Leonid Wołkow, zostali objęci śledztwem dotyczącym powołania organizacji ekstremistycznej. Kilka innych osób, w tym prawniczka Lubow Sobol, objętych jest postępowaniem w sprawie udziału w takiej organizacji.

Według Komitetu Śledczego Nawalny utworzył nie później niż w 2014 roku grupę ekstremistyczną, a celem jej "działalności ekstremistycznej" była "zmiana podstaw ustroju konstytucyjnego w Federacji Rosyjskiej, destabilizacja bezpieczeństwa społecznego i integralności terytorialnej" kraju.

Celem organizacji było też dyskredytowanie organów władzy, kształtowanie w społeczeństwie przekonania, iż konieczna jest zmiana władzy przemocą, a także organizowanie "akcji protestu przeradzających się w masowe zamieszki".

Reklama

"W tym celu w okresie od 2014 do 2021 roku szefowie i uczestnicy grupy ekstremistycznej systematycznie przeprowadzali na terytorium podmiotów Federacji Rosyjskiej nieuzgodnione z władzami zgromadzenia publiczne. W ich trakcie wzywano do działalności ekstremistycznej i terrorystycznej oraz popełniano czyny sprzeczne z prawem, pociągające za sobą naruszenie praw człowieka i obywatela. Wyrządzano szkody dla porządku publicznego i bezpieczeństwa społecznego" - głosi oświadczenie Komitetu Śledczego.

Śledczy utrzymują, że Nawalny i jego zwolennicy powołali osiem organizacji pozarządowych w celu finansowania ich działalności. W celu "propagowania działalności przestępczej" w internecie opozycjoniści utworzyli strony internetowe Fundacji Walki z Korupcją, sztabów Nawalnego, kanały w serwisie YouTube i profile na portalach społecznościowych - twierdzi Komitet Śledczy.

Nawalny odbywa wyrok pozbawienia wolności w kolonii karnej za rzekome defraudacje finansowe. W lutym br. okazało się, że wobec niego, Żdanowa i Wołkowa wszczęto kolejną sprawę karną, dotyczącą powołania organizacji społecznej zagrażającej prawom obywateli. Wołkow i Żdanow wyjechali wcześniej z Rosji i mieszkają za granicą.