Ukraina spodziewa się osiągnąć porozumienie z MFW już w czwartek. Umowa nadal musiałaby zostać ratyfikowana przez zarząd funduszu, ale ten krok prawie zawsze jest tylko formalnością – dowiedział się Bloomberg od urzędników, którzy proszą o zachowanie anonimowości, ponieważ umowa nie została jeszcze sfinalizowana.

Porozumienie jest następstwem dyskusji toczących się w ciągu ostatnich dwóch tygodni na temat sposobu, w jaki Kijów będzie w stanie finansować swoją działalność, w przypadku braku finansowania z USA, które jest zablokowane w amerykańskim Kongresie.

Jeśli Kongres USA nie zatwierdzi w tym roku pomocy dla Ukrainy przekraczającej 60 miliardów dolarów, fundusze MFW staną się prawdopodobnie drugim co do wielkości finansowym ratunkiem dla Kijowa po dotacjach i pożyczkach UE.

Wypłata będzie pierwszą z czterech, których Ukraina spodziewa się otrzymać w tym roku, na łączną kwotę 5,4 miliarda dolarów.

Reklama