Decyzja została podjęta w świetle trwającego kryzysu politycznego, gospodarczego, społecznego i humanitarnego w Wenezueli. Sankcje obejmują embargo na broń i sprzęt do stosowania represji wewnętrznych, a także zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów 36 osób na oficjalnych stanowiskach, które są odpowiedzialne za łamanie praw człowieka i podważanie demokracji i praworządności.

Sankcje, jak informuje UE, są zaprojektowane tak, aby nie szkodzić ludności Wenezueli.

Odpowiedni akt prawny zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 13 listopada 2020 r.