"Do 19 września 2021 roku podpisano z beneficjentami 94 009 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 536,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 326,2 mld zł, czyli 91,2% całej dostępnej alokacji środków UE." - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 19 września 2021 roku złożono 183 560 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 881,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 547,2 mld zł, tj. 153% funduszy na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 314,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 207 mld zł, co stanowi 57,9% alokacji." - czytamy także.