Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie posiadają magazyny na swoim terytorium, mandat przewiduje, że kraje unijne nieposiadające magazynów będą miały dostęp do rezerw magazynowych gazu w innych państwach członkowskich i będą musiały dzielić ciężar finansowy wynikający z obowiązku ich napełniania.

Państwa UE uzgodniły również obowiązkową certyfikację wszystkich operatorów systemów magazynowania, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wpływu zewnętrznego na krytyczną infrastrukturę magazynowania, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii lub innym istotnym interesom bezpieczeństwa.

Ustalono również, że obowiązki w zakresie napełniania wygasną 31 grudnia 2026 r. Wreszcie mandat przewiduje przyznanie derogacji (wyłączeń) Cyprowi, Malcie i Irlandii, o ile nie są one bezpośrednio połączone z systemami gazowymi innych państw członkowskich.

Prezydencja Rady UE rozpocznie teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, aby uzgodnić ostateczną wersję tekstu. Następnie obie instytucje formalnie przyjmą rozporządzenie.

Reklama