"W następstwie wycofania przez PE skargi, przewodniczący TSUE zamknął sprawę C-657/21 odnoszącą się do domniemanego niezastosowania przez KE mechanizmu warunkowości, dotyczącego praworządności i odnoszącego się do budżetu UE" - napisano w środowym tweecie TSUE (https://tinyurl.com/2p9dzxt7). Załączono też datowany na 8 czerwca dokument przedstawiający oficjalną decyzję o wykreśleniu sprawy.

PE złożył skargę na KE 29 października 2021 r. Europarlament wzywał wcześniej Komisję do uruchomienia mechanizmu zapowiadając, że jeżeli KE tego nie zrobi, wniesie skargę do TSUE.

16 lutego 2022 TSUE oddalił skargę Węgier i Polski dotyczącą mechanizmu warunkowości. Oba kraje wykazywały, że w traktatach unijnych nie ma właściwej podstawy prawnej do jego przyjęcia, a UE przekracza przyznane kompetencje oraz narusza zasady pewności prawa. Węgry i Polska domagały się stwierdzenia nieważności mechanizmu.

TSUE orzekł, że mechanizm został przyjęty w zgodzie z Traktatem o UE i nie przekracza granic kompetencji przyznanych UE oraz szanuje zasadę pewności prawa.

Reklama

5 kwietnia 2022 KE poinformowała o uruchomieniu mechanizmu warunkowości wobec Węgier.

Mechanizm warunkowości to obowiązująca od stycznia 2021 r., ale jeszcze nigdy nie stosowana procedura zakładająca zawieszenie lub ograniczenie wypłaty środków europejskich do kraju, w którym KE stwierdza naruszenia praworządności mające wpływ na finanse UE.

Ewentualne zawieszenie lub zmniejszenie płatności musi zostać zatwierdzone przez Radę Europejską większością kwalifikowaną - w praktyce oznacza to zgodę co najmniej 15 z 27 państw członkowskich.

adj/ tebe/