Greckie służby ratunkowe podały, że nie informacji o ofiarach lub stratach materialnych.

Według EMSC epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości ok. 2 km pod dnem morskim Zatoki Korynckiej oddzielającej kontynentalną część Grecji od Półwyspu Peloponeskiego.

Wstrząsy, które trwały ok. 15 sek., były odczuwalne w Atenach odległych od epicentrum o ok. 115 km.

Grecja leży na obszarze o wysokiej aktywności sejsmicznej, na styku dwóch płyt kontynentalnych - afrykańskiej i euroazjatyckiej.

jm/