"Rezultatem dotychczasowych działań jest to, że tej zimy jesteśmy bezpieczni. Szantaż (energetyczny) Rosji poniósł fiasko. (...) Przygotowania do następnej zimy - 2023/2024 - zaczynają się już teraz" - zadeklarowała.

"Europa musi zwiększyć wysiłki na kilku polach. Jest możliwe, że Rosja odetnie resztę dostaw gazu. Chiny mogą znieść restrykcje covidowe, a to spowoduje wzrost zapotrzebowania do poziomu sprzed pandemii. Tej zimy korzystamy z wyjątkowo łagodnej aury. Za rok może być inaczej. Mimo działań, które podjęliśmy może nam zabraknąć do 30 mld m3 gazu w następnym roku" - oceniła von der Leyen.

asc/ adj/