Szefowa państwa dodała, że byłaby zadowolona, gdyby parlament już ratyfikował przystąpienie Szwecji do NATO, jednak uznaje „suwerenne prawo Zgromadzenia Narodowego do podjęcia decyzji w tej sprawie”.

Parlament Węgier wciąż nie rozpatrzył czekającego od lata 2022 roku wniosku Szwecji o akcesję do NATO. Jako powód przytaczane są napięte stosunki między Sztokholmem a Budapesztem w związku z krytykowaniem przez szwedzkich polityków wewnętrznych stosunków na Węgrzech. W marcu posłowie węgierscy zagłosowali za przyjęciem do Sojuszu Finlandii.

Prezydent została zapytana o głośne ułaskawienie w przeddzień kwietniowej wizyty papieża Franciszka na Węgrzech skrajnie prawicowego aktywisty Gyorgya Budahazy’ego, skazanego za terroryzm. Brał on m.in. udział w atakach na domy polityków rządzącej w latach 2006-2010 lewicowej koalicji.

Według Novak ułaskawienie nie było decyzją polityczną, a aktem miłosierdzia, związanym z papieską wizytą. „Watykan został oczywiście poinformowany o podjętej decyzji” – powiedziała prezydent.

Reklama

Z Budapesztu Marcin Furdyna