W opublikowanym w środę raporcie instytucja podkreśliła, że w 2025 r. jedynie Słowacja będzie miała większy deficyt budżetowy niż Belgia.

„Nie oznacza to, że istnieje bezpośrednie ryzyko refinansowania, ale Belgia należy do krajów stwarzających największe ryzyko dla średnioterminowej stabilności swoich finansów publicznych” – stwierdzono. „Obniżenie wskaźnika zadłużenia do bardziej zrównoważonego poziomu będzie wymagało znacznego ograniczenia deficytu budżetowego”.

ikona lupy />
Finanse publiczne Belgii pozostają w tyle za resztą państw strefy euro. Kredyty/pożyczki netto sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. jako odsetek PKB / Bloomberg