Bezpieczeństwo i obrona

Bezpieczeństwo i obrona stały się priorytetem dla Unii Europejskiej. W obliczu globalnych zagrożeń i rosnących napięć geopolitycznych konieczne jest zwiększenie nakładów na obronność. Unia Europejska będzie musiała znaleźć fundusze na cele zbrojeniowe, przesuwając środki z innych obszarów. Wsparcie krajów członkowskich w realizacji europejskiej strategii dla przemysłu obronnego oraz polityki obronnej będzie kluczowe.

Migracja

Reklama

Kwestia migracyjna nadal pozostaje jednym z największych wyzwań dla Europy. Potrzeba skoordynowanych działań i polityk, aby zarządzać przepływami migracyjnymi, integracją migrantów oraz ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Zielony Ład

Zielony Ład jest trzecim kluczowym wyzwaniem. Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga znacznych inwestycji i zmian w polityce energetycznej oraz przemysłowej. To również wymaga, aby polityki obronne były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju.

Finansowanie i inwestycje

Wspólnota będzie musiała znaleźć fundusze na cele zbrojeniowe. Bez europejskich środków nie uda się zrealizować strategii przemysłu obronnego. Komisja Europejska i Parlament Europejski będą musiały wspierać kraje członkowskie w realizacji tych ambitnych zamierzeń.

Europejska Strategia Przemysłu Obronnego

Europejska strategia dla przemysłu obronnego, przedstawiona w marcu, zaleca krajom członkowskim wspólne inwestycje w technologie obronne oraz produkcję na terenie Unii Europejskiej. Celem jest, aby do roku 2030, 35% wewnętrznego handlu zbrojeniowego odbywało się na terenie Unii. Każdy kraj członkowski ma realizować połowę swojego budżetu zbrojeniowego w Unii do roku 2030, a do roku 2035 – 60%.

Konkurencyjność i produkcja

Unia Europejska musi stać się konkurencyjna w zakresie produkcji zbrojeniowej. Oznacza to budowanie zdolności produkcyjnych, które zaspokoją potrzeby krajów członkowskich, bez konieczności korzystania z ofert z USA, Korei czy Izraela. Konieczne są ogromne nakłady finansowe oraz współdziałanie państw członkowskich.