W badaniu Gallupa 18 procent respondentów stwierdziło, że nie byłoby w stanie zapłacić za opiekę wysokiej jakości, gdyby teraz jej potrzebowało. Taki sam odsetek Amerykanów wskazał, że ktoś w ich gospodarstwie domowym zrezygnował ze swojego programu opieki zdrowotnej lub go ograniczył z powodu zwiększonych kłopotów finansowych w trakcie pandemii koronawirusa.

W kwestii dostępu do służby zdrowia występują w USA znaczne różnice, jeśli chodzi o rasę. Z badania Gallupa wynika, że na opiekę medyczną nie stać 29 procent czarnoskórych, 21 procent Latynosów oraz 16 procent białych nie-Latynosów. Gallup zauważa, że relatywnie wysoki odsetek obywateli USA niezdolnych do pokrycia opłaty za opiekę medyczną to "konsekwencja powszechnych ograniczeń podstawowych wydatków" w trakcie epidemii.