Od 1992 r. Chiny zwiększyły swoje wydatki wojskowe o prawie 800 proc. – podaje redakcja Statista za SIPRI. W 2020 r. Chińczycy wydali około 245 mld dolarów, czyli znacznie więcej niż Rosjanie (około 67 mld dolarów), ale i tak było to znacznie mniej niż wydatki USA (około 767 mld dolarów).

Chińskie zbrojenie ma swoje konsekwencje. Rosnąca potęga militarna Państwa Środka była powodem, dla którego prezydent Donald Trump wypowiedział w 2019 r. układ INF z Rosją. Choć Chiny nie były stroną w układzie INF, to biorąc pod uwagę bliskość Rosji do Chin, chińskie pociski nuklearne średniego zasięgu przyczyniły się do strategicznej niekorzyści na rzecz USA. Trump dążył więc do zawarcia trójstronnego porozumienia zarówno z Chinami, jak i z Rosją, ale Chiny stwierdziły, że nie chcą przystąpić do takiej inicjatywy.

INF (Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces), czyli „Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu” został podpisany w latach 80. między USA a ZSRR w celach rozbrojeniowych. Określono w nim, że obie strony muszą zlikwidować lądowe rakiety balistyczne oraz pociski średniego i pośredniego zasięgu.

USA i Rosja odnowiły na początku 2021 r. układ START dotyczący rozbrojenia jądrowego na kolejne pięć lat.

statista.com