W wydanym w poniedziałek wyroku sędzia Kathy Seeley uznała, że grupa młodych ludzi, która zaskarżyła stanową ustawę, "ma fundamentalne, konstytucyjne prawo do czystego i zdrowego środowiska, w co wchodzi również klimat jako część środowiskowego systemu podtrzymywania życia". Młodzi ludzie - w wieku do 22 lat - wnieśli skargę w związku z prawem, które nie pozwala na uwzględnienie wpływu na klimat jako kryterium rozpatrywania projektów eksploatacji paliw kopalnych. Przedstawiciele władz twierdzili, że prawo nie ma żadnego znaczącego wpływu na zmianę klimatu.

To jest monumentalna decyzja

Montana to górzysty i jeden z najrzadziej zaludnionych stanów w USA, który posiada największe dostępne złoża węgla w kraju. Jest też jednym z kilku, który w stanowej konstytucji ma zapisane prawo obywateli do zdrowego środowiska.

Reklama

"To jest monumentalna decyzja" - powiedział prawnik reprezentujący aktywistów, Phil Gregory, cytowany przez "Washington Post". Jak pisze dziennik, wyrok jest pierwszym zwycięstwem spośród setek wniesionych przez młodzież spraw w amerykańskich sądach.

Według ośrodka Sabin Center for Climate Change Law Uniwersytetu Columbia w USA złożono ponad 1,5 tys. takich pozwów, z czego co najmniej 14 zostało odrzuconych. Według Gregory'ego wyrok w Montanie może mieć wpływ na los innych podobnych wniosków.

Władze stanowe nazwały decyzję "absurdalną", a sam proces, podczas którego młodzi opisywali m.in. swoje doświadczenia podczas pożarów lasów, "ufundowaną z pieniędzy podatników sztuczką PR".

"Ta sama teoria prawna została odrzucona przez sądy federalne i stanowe w ponad tuzinie stanów" - powiedziała CNN rzeczniczka prokuratora generalnego Montany, Emily Flowers. Zapowiedziała odwołanie od wyroku.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński