Zgodnie z uchwała Rady Miasta od poniedziałku (4 stycznia) zdrożeje opłata za parkowanie w SPPN. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.

Opłaty będą obowiązywała w dni powszednie od godz. 8 do 20. Teraz opłaty są pobierane do godziny 18.

Nie wejdą natomiast w życie zapowiadane zmiany dotyczące zasad opłacania abonamentów przez mieszkańców SPPN. Zgodnie z przyjętą w październiku uchwałą abonament za parkowanie za drugie i kolejne auto w rodzinie miał wzrosnąć z 30 do 1200 zł rocznie. Prawo do abonamentu miało też zostać powiązane z rozliczeniem PIT w Warszawie.

Reklama

W tej części uchwałę unieważnił wojewoda. Ratusz zapowiedział jednak, że zaproponuje inne mechanizmy, które pozwolą ograniczyć ilość wydawanych abonamentów, tak by otrzymywały je te osoby, które ich rzeczywiście potrzebują.

Przed kilkoma miesiącami SPPN została rozszerzona o część Woli i Pragi-Północ.

Ponadto podniesiona została stawka za brak opłaty parkingowej w SPPN. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego "biletu" parkingowego płacił 50 zł kary. Obecnie stawka za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój wynosi do 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy: e-kontroli SPPN), jej wysokość ustalono na 170 zł.(PAP)