Przetarg ma wyłonić wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz uzyska decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia.

Zakres zaplanowanych inwestycji obejmuje likwidację niebezpiecznych lewoskrętów i budowę węzłów dwupoziomowych w miejsce skrzyżowań z drogą powiatową K1938 Głogoczów-Bęczarka-Krzywaczka (zjazd na Bęczarkę) oraz budowę dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań w centrum Głogoczowa przy Starodrożu (w sąsiedztwie obydwóch kładek dla pieszych na Zakopiance).

Projektanci będą również pracować nad korektą niwelety na nienormatywnym łuku w przy skręcie na Bęczarkę oraz budową dodatkowych pasów ruchu, likwidacją zjazdów, połączeniem dróg zbiorczych i serwisowych, budową ekranów akustycznych oraz kanału technologicznego wzdłuż dk7.

Jak ocenił w poniedziałek burmistrz Myślenic Jarosława Szlachetka, ogłoszenie przetargu na zadnia, które mają poprawić bezpieczeństwo na Zakopiance, to kolejne dobre wieści dla mieszkańców i użytkowników tej drogi.

Reklama

Celem inwestycji w Głogoczowie jest likwidacja miejsc niebezpiecznych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bezkolizyjne skrzyżowania mają za zadanie odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego biegnącego Zakopianką.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ amac/