Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że oferta konsorcjum firm Polbud Pomorze i Colas opiewa na kwotę 22,3 mln zł. Natomiast spółka Strabag chce budować za 24 mln zł.

Obaj wykonawcy deklarują skrócenie terminu realizacji budowy węzła Sianów Zachód do 9 miesięcy.

„Nowy węzeł połączy drogę ekspresową S6 z drogą wojewódzką nr 203 Koszalin - Darłowo oraz drogą krajową nr 6. Znajduje się na brakującym odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, gdzie od sierpnia prowadzone są roboty związane z dokończeniem obwodnicy” – podała GDDKiA.

Zadanie obejmuje budowę dwóch rond i czterech łącznic z S6. Przebudowany zostanie także 960-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 203 oraz ok. 210 metrów drogi krajowej nr 6. Wykonane zostaną prace związane z budową kanału technologicznego, ekranów akustycznych i oświetleniem drogowym. Przebudowana będzie istniejąca kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz wodociągowa. (PAP)

Reklama

autorka: Inga Domurat

ing/ drag/