"Rada Ministrów przyjęła II etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-2030, który zapewnia zakotwiczenie tego programu w finansach publicznych i przyjęła uchwałę o programie taborowym, czyli w jaki sposób będą pozyskiwane, produkowane z udziałem polskich producentów nowe wagony, nowe składy trakcyjne, nowe pociągi w standardzie kolei dużych prędkości, które następnie będą operowały na tej infrastrukturze wytworzonej przez CPK" - powiedział Horała podczas konferencji prasowej.

"Dzięki temu to potężne zamówienie […] na tabor kolei dużych prędkości zostanie w znacznej mierze skonsumowane w Polsce i polskie firmy będą mogły dzięki temu zamówieniu budować swoje kompetencje w produkcji taboru kolei dużych prędkości" - dodał.

Centralny Port Komunikacyjny jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym modernizacji istniejących oraz budowy nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.