"To pozwoli na uruchomienie przetargu…"

Według informacji urzędu, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze w wakacje miasto otrzyma decyzję środowiskowa dla I etapu podziemnej kolejki. "To pozwoli na uruchomienie przetargu na dokumentację projektową, a następnie na rozpoczęcie budowy" - przekazał urząd.

Premetro w Krakowie ma połączyć Wzgórza Krzesławickie z rejonem ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Według założeń jego 22-kilometrowa trasa pobiegnie częściowo tunelami, a częściowo przez estakadę, zatrzymując się w sumie na 32 stacjach.

Co pokazało referendum?

Reklama

Do przeprowadzenia możliwości budowy metra w Krakowie władze miasta zostały zobligowanie w wyniku referendum, które zostało zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. W referendum krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Jedno z nich dotyczyło budowy metra i zyskało akceptację mieszkańców (55,11 proc. na tak).

Tzw. premetro jest tańszą od metra tradycyjnego formą bezkolizyjnego transportu szynowego. Przebiega częściowo pod ziemią, a częściowo nad powierzchnią na estakadach. Korzysta z mniejszych wagonów tramwajowych, często prowadzonych automatycznie, bez udziału człowieka oraz mniejszych stacji.