Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,06 mln zł wobec 9,71 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Wzrost EBITDA o 13,9% został wypracowany pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej pandemią koronawirusa i niższą sprzedażą usług transportowych. Wyższa rentowność operacyjna to w dużej mierze wynik usprawnienia zarządzania transportem własnym w segmencie chemii, asfaltów i produktów spożywczych przy jednoczesnym utrzymującym się wysokim kursie euro, podkreślono w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,05 mln zł w 2020 r. wobec 104,4 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 był okresem dynamicznych zmian i nieprzewidywalnych zdarzeń, które spowodowały, że cele postawione pierwotnie stanowiły spore wyzwanie. Bieg wydarzeń w skali międzynarodowej zdominowała pandemia koronawirusa i postępujący lockdown gospodarki. Grupa Trans Polonia zakładała stabilny rozwój wszystkich segmentów działalności, natomiast zmiana otoczenia makroekonomicznego spowodowała, że nie wszystkie założone cele sprzedażowe udało się osiągnąć. Taka sytuacja przełożyła się na zwiększenie nacisku na działania związane przede wszystkim z utrzymaniem rentowności spółki. Cel ten udało się zrealizować pomimo spowolnienia gospodarczego, co uważamy za duży sukces. Przyczyniły się do tego m.in. działania optymalizacyjne w obszarze transportu własnego oraz silna dywersyfikacja przewozów na rynkach zagranicznych" - napisał prezes Dariusz Cegielski w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 2,37 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)