Regionem Unii Europejskiej o najwyższym wskaźniku ofiar śmiertelnych wypadków drogowych był daleko oddalony od Starego Kontynentu departament zamorski Francji w Ameryce Środkowej – Gwadelupa, w którym odnotowano 159 ofiar przypadających na milion mieszkańców. Kolejne regiony z najwyższym wskaźnikiem na milion mieszkańców to region Severozapaden w północno-zachodniej Bułgarii (133) oraz Guyane, kolejny najbardziej oddalony region Francji (120).

Ogółem w 24 regionach UE odnotowano co najmniej 80 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Regiony te znajdowały się głównie w Rumunii (sześć regionów), najbardziej oddalonych i wyspiarskich regionach Francji (cztery regiony), Bułgarii i Grecji (po trzy regiony), Chorwacji, Polsce i Portugalii (po dwa regiony), a pozostałe regiony znajdowały się w Belgii i we Włoszech.

Dwa regiony UE nie zgłosiły żadnych ofiar śmiertelnych na drogach: Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste w północnych Włoszech (dane za 2020 r.) i stosunkowo mały, autonomiczny region Ciudad de Ceuta w Hiszpanii.

Reklama

Poza tymi wyjątkami najniższe wskaźniki śmiertelności zaobserwowano w regionach miejskich, takich jak region stołeczny Belgii (Région de Bruxelles-Capitale / Bruksela Hoofdstedelijk Gewest) z 7 ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych na milion mieszkańców, austriacki region stołeczny Wiedeń (8), szwedzki region stołeczny Sztokholm (9) i północnoniemiecki region Brema (również 9).

Śmiertelne wypadki na drogach w Polsce

W Polsce wskaźnik śmiertelności jest znacznie wyższy niż w całej Wspólnocie. W 2021 roku na polskich drogach zginęło 2245 osób (czwarty najwyższy wynik w UE), co odpowiada 60 ofiarom śmiertelnym na milion mieszkańców (piąty najwyższy wśród państw UE).

Najwyższy wskaźnik (106 ofiar śmiertelnych na mln mieszkańców) odnotowano w regionach Mazowsza okalających stolicę, czyli w regionie mazowieckim regionalnym. W 2021 r. na tym obszarze w wypadkach drogowych zginęły 242 osoby. W ogólnym zestawieniu region mazowiecki regionalny był na 10 miejscu, razem z rumuńskim Macroregiunea doi.

Na drugim miejscu niechlubnego zestawienia znalazło się woj. opolskie z 81 ofiarami śmiertelnymi i wskaźnikiem 87 zgonów na mln mieszkańców. W ogólnym zestawieniu regionów o największej liczbie zgonów na milion mieszkańców w UE, woj. opolskie było na 21. pozycji. Kolejne w rankingu było woj. łódzkie (191 ofiar, wskaźnik 79 na mln mieszkańców).

Pod względem śmiertelności najbezpieczniejsze były drogi w regionach warszawskim stołecznym (133 ofiary, co daje wskaźnik 43 ofiary śmiertelne na mln mieszkańców), woj. małopolskie (144 zgony, lub 43 na mln) i śląskie (148, 34).

Wypadki drogowe z uszczerbkiem na zdrowiu w Polsce

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym to nie wszystkie przykre zdarzenia, jakie mają miejsce na polskich drogach. W 2021 roku było dużo więcej wypadków, których uczestnicy ponieśli uszczerbek na zdrowiu. W całej Polsce w wypadkach drogowych rannych było 26415 osób, czyli że obrażenia odniosły 702 osoby na milion mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik rannym był w woj. mazowieckim (bez podziału na stolicę i resztę Mazowsza) 3651 rannych na mln mieszkańców, a najniższy na Podlasiu (481 na mln).