Dyrekcja wyjaśniła, że zadaniem wybranej w przetargu firmy Intercor będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.

"Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej" - dodała Dyrekcja.

GDDKiA poinformował ponadto, że w drugim kwartale br. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.

Dyrekcja przypomniała, że w sierpniu ub.r. oddano do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zostały podpisane umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. "Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r." - dodano.

Reklama

GDDKiA wyjaśniła, że na kolejny fragment trasy od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. "W tym roku poznaliśmy oferty na kolejne dwa zadania: 19 stycznia na Swory – w. Biała Podlaska i 22 stycznia Malinowiec – Łukowisko, natomiast w lutym br. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na A2 w. Siedlce Zach. – rejon m. Malinowiec" - przypomniano.

Dyrekcja wskazała, że w przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią, 30 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. 3 lutego br. otwarto oferty, kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Generalna Dyrekcja przypomniała ponadto, że w woj. łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu.

Równocześnie RDOŚ w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. "Po zapewnieniu finansowania, w drugiej połowie tego roku będziemy gotowi, aby ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje roboty w terenie" - zapewniono.

Wyjaśniono, że docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

"Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r." - zapewniono.