"Łączymy Polskę. Chcemy, aby każdy z regionów Polski został skomunikowany w bardzo dobry sposób; woj. śląskie również – i mam nadzieję, że wspólnymi siłami te plany zostaną przez nas zrealizowane" - powiedział podczas podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber, życząc wykonawcom sprawnego projektowania inwestycji.

Dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Niełacny wskazał, że w woj. śląskim w rządowym programie 100 obwodnic mają powstać także obwodnice miejscowości: Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy wzdłuż drogi krajowej nr 78. Zaznaczył, że ponieważ ich projektowanie już trwa, cały program 100 obwodnic jest już w regionie realizowany.

GDDKiA dla obwodnic Blachowni i Świerklańca zamawia obecnie opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem tej decyzji.

W trwającym od października ub. roku przetargu dot. obwodnicy Blachowni i Herbów Nowych w ciągu DK46, łączącej m.in. Częstochowę z Opolem, żadna z ośmiu ofert nie zmieściła się w budżecie, określonym na nieco ponad 3,7 mln zł brutto. Mimo to pod koniec kwietnia br. wybrano najtańszą propozycję, złożoną przez konsorcjum spółek Trakt i opiewającą na 4 mln zł brutto.

Podobnie w ostatnich dniach wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wstępną dokumentację obwodnicy Świerklańca i Nakła Śląskiego, która biegnąc w nowym przebiegu DK78 połączy autostradę A1 z projektowaną trasą S11. Przy budżecie nieco ponad 4 mln zł brutto, najtańszą z 12 ofert, za niespełna 4,2 mln zł brutto, złożyła spółka Mosty Katowice.

W przypadku STEŚ-R obwodnicy Blachowni i Herbów Nowych przyjęto, że powinna ona stanowić obejście tych miejscowości o długości ok. 13 km, przebiegające po terenie, na którym dziś znajdują się głównie pola uprawne i kompleksy leśne. Wytyczona ma zostać po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że początkiem tej obwodnicy będzie przyszłe skrzyżowanie w okolicy 172,5 km drogi nr 46, natomiast zakończeniem – włączenie w rejonie węzła Częstochowa Blachownia, łączącego autostradę A1 z obecną DK46 (wykonawca ma przeanalizować różne sposoby połączenia obwodnicy z węzłem).

GDDKiA wskazuje, że obwodnica ma poprawić komfort i warunki przejazdu między Częstochową i Lublińcem oraz wyprowadzić ruch tranzytowy z Blachowni i Herbów Nowych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (w ostatnich latach dochodziło tam do licznych wypadków). W przyszłości stanie się też połączeniem autostrady A1 z planowaną drogą ekspresową S11.

Znacznie bardziej na południe autostradę A1 i trasę S11 ma zbliżyć obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego w ciągu drogi nr 78, która ma stanowić północne obejście tych miejscowości (a także mniejszych Tąpkowic, Celin i Niezdary), również przebiegając w nowym śladzie po terenie, na którym obecnie znajduje się głównie kompleks leśny oraz pola uprawne. Również ta obwodnica ma być drogą główną ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu – z początkiem planowanym jako czwarty wlot na istniejącym węźle "Pyrzowice", gdzie łączą się autostrada A1 z rozpoczynającą się w tym miejscu drogą ekspresową S1.

Koniec obwodnicy Świerklańca i Nakła Śląskiego planowany jest na nowym węźle między krzyżowaniem się planowanej S11 z tarnogórskim węzłem kolejowym a węzłem S11 z DK78. Na etapie prac projektowych należy przewidzieć różne warianty połączenia obwodnicy z przyszłą S11, w tym m.in. na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 908.

Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA zasygnalizował w środę, że przetargi na wykonanie obu tych obwodnic są planowane do ogłoszenia w trybie "projektuj i buduj" za niespełna trzy lata.