"Odstąpienie od umowy nastąpi za 14 dni i jest efektem nienależytej mobilizacji w zakresie sprzętu, personelu i słabego tempa w zawieraniu umów z podwykonawcami. Firma TOTO nie reagowała też na wezwania do rozpoczęcia realizacji robót" - podała GDDKiA w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Drogowcy informują jednocześnie, że nowy przetarg na ten odcinek S61 będzie ogłoszony jeszcze w 2021 r, a przedtem będzie przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych prac i przygotowane dokumenty nowego przetargu. Umowę z nowym wykonawcą GDDKiA chce podpisać w pierwszym kwartale 2022 r.

GDDKiA przypomina, że przetarg na ok. 13 km obwodnicę Łomży na S61 ( Łomża Zachód-Kolno) i 7 km odcinek drogi krajowej 64 od węzła drogowego Łomża Północ do Elżbiecina był ogłoszony z końcem marca 2017 r. Najpierw za najkorzystniejszą ofertę wybrano tę złożoną przez firmę Impresa Pizzarotti. W przetargu były liczne odwołania, ostatecznie wybrano ofertę włoskiej firmy TOTO, która była czwartą w kolejności oceny. Umowa na projekt i budowę była zawarta w październiku 2018 r.

Na podstawie dokumentów przygotowanych przez firmę TOTO, po wydłużonym czasie na te prace, wojewoda podlaski w listopadzie 2020 r. wydał decyzję ZRID - czyli zezwolenie na realizację te inwestycji drogowej.

Drogowcy poinformowali, że 23 marca 2021 r. firma TOTO była wezwana po raz pierwszy do poprawy tak, by 8 kwietnia roboty mogły się rozpocząć. 23 kwietnia było drugie wezwanie ze wskazaniem daty 6 maja.

"Wykonawca w dalszym ciągu nie rozpoczął wskazanych robót, w tym m.in. pomiarów geodezyjnych, budowy dróg tymczasowych, usuwania kolizji z liniami elektrycznymi, palowania na jednym z dwudziestu obiektów inżynierskich, przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych, wodociągowych, prac melioracyjnych, wzmocnień podłoża czy też koniecznych rozbiórek istniejących obiektów" - poinformowała GDDKiA.

GDDKiA informowało wcześniej, że wartość umowy na zasadniczą część obwodnicy Łomży, czyli odcinek Łomża Zachód-Kolno i 7 km odcinek od węzła Łomża Północ do Elżbiecina to prawie 526 mln zł.

Obwodnicę Łomży mają tworzyć 13 km odcinek S61 Łomża Zachód-Kolno wraz z ok. 7 km fragmentem drogi krajowej nr 64 Łomża Północ-Elżbiecin i 1,2 km mostem na rzece Narew oraz 7,2 km odcinek ekspresówki Łomża Południe - Łomża Zachód z ok. 8 km drogi jednojezdniowej dk 63.