Jak poinformowała GDDKiA, w ramach inwestycji wybudowane zostaną: dwujezdniowa droga ekspresowa (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi), obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

„Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest w przyszłym roku” – podała GDDKiA.

Pierwszy odcinek od węzła Zamość Wschód do Zamość Południe będzie liczył ok.12,5 km. Trasa ma się rozpoczynać na przecięciu z drogą krajową nr 74 w okolicach miejscowości Jarosławiec. Następnie przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barachaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce.

Drugi odcinek będzie liczył ok. 18,5 km i ma przebiegać od węzła Zamość Południe wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 i zakończyć się przed obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa.

Reklama

Trzeci odcinek rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, ominie Lubyczę Królewską, a następnie przebiegać będzie wzdłuż istniejącej DK17 do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Ostatnia trasa liczyć będzie ok. 17,5 km.

Jak poinformował szef GDDKiA Tomasz Żuchowski, od początku roku GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację 27 odcinków S17 o łącznej długości ok. 335 km.

Pod koniec listopada otwarto dla ruchu lewą jezdnię obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Prawa jezdnia ma być gotowa w czwartym kwartale 2022 r.