Dodano, że podwyższony limit waloryzacji będzie dotyczyć wszystkich przetargów ogłaszanych w tym roku.

"Podejmowane przez nas działania w zakresie waloryzacji kontraktów drogowych potwierdzają, że rząd jest odpowiedzialnym inwestorem, biorącym pod uwagę potrzeby rynku i zmiany, jakie na nim zachodzą. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie inwestycji bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Reklama

Jak informuje resort, decyzja o zwiększeniu limitu została podjęta w oparciu o dane statystyczne, zakładane prognozy rynkowe, w tym te autorstwa Narodowego Banku Polskiego oraz analizy i wyliczenia dotyczące maksymalnego poziomu limitu waloryzacyjnego.

"Działania dotyczące waloryzacji były oczekiwane przez branżę budowlaną. Dlatego wyższy limit waloryzacji zastosowano już w ogłoszonym w ostatnich dniach przetargu na kolejny odcinek szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim, na odcinku Lutcza – Domaradz" - stwierdził cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Ministerstwo poinformowało, że pozostałe zasady waloryzacji nie zmieniają się. Przy jednoczesnej zmianie limitu podział ryzyk pół na pół pozostaje bez zmian. Jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą połowę zamawiający, czyli GDDKiA. Oznacza to, że waloryzacji podlega 50 proc. wartości kontraktu.

"Takie podejście pozwala zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych" - wyjaśnia resort.

Według Ministerstwa Infrastruktury, wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w kontekście najnowszych danych rynkowych. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.