W podpisaniu umowy w Stołpiu (pow. chełmski) uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa nie tylko na Chełmszczyźnie, ale w każdym regionie kraju. „Daliśmy obietnicę Polakom, że w Polsce powstanie spójna sieć bezpiecznych dróg; które będą napędzały rozwój gospodarczy; będą przyczyną do tego, że poza centrami dużych miast będą się lokowały przedsięwzięcia gospodarcze” – mówił minister.

Droga do Europy

Nawiązując do potrzeby budowy drogi ekspresowej S12 w województwie lubelskim powiedział, że „otwiera ona ziemię chełmską na Europę, daje jej świeży powiew, ale przede wszystkim możliwość dostępu dla wszystkich, którzy chcieliby i będą tu prowadzić działalność gospodarczą”.

Reklama

Poinformował, że praktycznie cała droga ekspresowa S12 na wschód od Puław jest w realizacji, a na zachód od Puław do centrum kraju trwają prace przygotowawcze. „Ale przecież my sobie z nimi poradzimy – tak jak radzimy sobie z budową Via Carpatia, Via Baltica, drogi ekspresowej S3, S5, S10. W każdym regionie naszego kraju realizowane są duże inwestycje drogowe i powstają ciągi bezpiecznych dróg, a bezpieczeństwo jest priorytetem naszego rządu” – zauważył Adamczyk.

Lokalne drogi

Podkreślił też znaczenie małych inwestycji, ważnych dla społeczności lokalnych, jak budowa chodników, przejść dla pieszych. Przekazał, że w ciągu 5 lat funkcjonowania programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowanych, zbudowanych lub zmodernizowanych zostało 20 tys. km dróg gminnych i powiatowych.

„To nie stanie się w ciągu roku czy dwóch lat, ale jesteśmy pewni, że już zarysowany jest horyzont, w którym będziemy mogli powiedzieć, że mamy najbezpieczniejsze, najlepsze drogi w Europie. Jeszcze 20 lat temu nikt by w to nie uwierzył” – dodał szef resortu infrastruktury.

Wsparcie polityczne

Obecna na piątkowej uroczystości europosłanka Beata Mazurek podkreśliła, że dla mieszkańców Chełmszczyzny jest to dzień wyjątkowy. „Marzenia się spełniają, ponieważ zabiegaliśmy o to od dawna i wiemy, że zawsze mamy wsparcie ministra Adamczyka w rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, tutaj u nas na Lubelszczyźnie (…) Ta droga była planowana do realizacji finalnej w 2037 roku, a będzie skończona w 2027 roku” – zwróciła uwagę europoseł.

Sekretarz miasta Chełm Renata Ciepłowicz złożyła podziękowania przedstawicielom rządu za tę inicjatywę. „Podpisanie dzisiejszych umów jest urealnieniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców naszego miasta – budowy obwodnicy. Budowa drogi S12 na pewno ekspresowo skomunikuje miasto Chełm z centralną Polską, a także ze wschodnią granicą, a przede wszystkim z przejściem granicznym w Dorohusku” – zaznaczyła sekretarz.

Odcinki S12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w piątek umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12: Piaski — Dorohucza oraz Chełm — Dorohusk, o łącznej długości 33 km. Obydwie inwestycje zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za ponad 1,3 mld zł. Zakończenie prac planowane jest w 2027 r.

Inwestycje obejmują powstanie dwujezdniowej drogi ekspresowej (po dwa pasy w każdym kierunku), drogi do obsługi ruchu lokalnego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. W sumie na obu odcinkach powstaną m.in. 23 wiadukty, most, 20 przejść dla zwierząt (w tym pięć górnych). Trasa przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Odcinek S12 między Piaskami a Dorohuczą o długości 9,8 km zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski — Łopiennik. Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie w tymczasowym rozwiązaniu kierowcy zjadą na DK12.

Droga z przeszkodami

Jak wyjaśniała GDDKiA w komunikacie, wynika to z wyłączenia z pierwotnych planów — po wykonaniu badań geologicznych — fragmentu o długości ok. 5,7 km między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, na połączenie zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. „W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska” – podano.

Wkrótce podpisana ma zostać umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla tego odcinka. „To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami” – zaznaczono.

Skrzyżowanie dróg

Z kolei początek 23-kilometrowego odcinka między Chełmem a Dorohuskiem zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie ekspresówka przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa — Dorohusk. W okolicach miejscowości Okopy powstanie węzeł drogowy Dorohusk.

„Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm-Dorohusk, zrealizujemy także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku” – poinformowano w komunikacie, odnosząc się do podpisanego niedawno w tej sprawie porozumienie między wojewodą lubelskim i i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego.

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć łącznie ok. 75 km. Dla odcinka Dorohucza — Chełm trwa jeszcze obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natomiast dla obwodnicy Chełma Wojewoda Lubelski niedawno wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac, które realizowała będzie firma Strabag, planowane jest w połowie roku.

autorka: Gabriela Bogaczyk