Mijają prawie trzy lata a sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu S17 nadal jest nierozstrzygnięta.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska poinformowała, że 30 stycznia WSA ogłosił wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ. W decyzji tej GDOŚ uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku (wydanie decyzji środowiskowych dla obu odcinków WOW) i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne.

Wyrok WSA dotyczący odcinka S17 Ząbki–Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"GDDKiA nadal nie może działać w zakresie realizacji inwestycji. To kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie. Czekamy na uzasadnienie wyroku" - przekazała rzeczniczka GDDKiA.

Reklama

Dla krótszego odcinka S17 WOW, Drewnica-Ząbki, wyrok zapadł 20 października 2023 r. i jest analogiczny do obecnego wyroku. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że GDOŚ nie dokonał wystarczających ustaleń faktycznych pozwalających na uchylenie decyzji wydanej przez podlaską RDOŚ. Dodatkowo GDOŚ miał niedostatecznie zbadać, czy sprawa powinna zostać przekazana z Warszawy do Białegostoku. Złożone zostały skargi kasacyjne co oznacza, że sprawą zajmie się ponownie Naczelny Sąd Administracyjny.

ikona lupy />
Obwodnica Warszawy / GDDKiA

Sprawa WOW zaczęła się w lipcu 2015 roku

Sprawa WOW rozpoczęła się w lipcu 2015 r. gdy GDDKiA złożyła do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla dwóch odcinków S17 WOW Drewnica–Ząbki oraz Ząbki–Warszawa Wschód. W 2017 roku GDOŚ przekazał sprawę do RDOŚ w Białymstoku po tym jak okazało się, że Arkadiusz Siembida, dyrektor warszawskiego oddziału RDOŚ, jest mieszkańcem Wesołej, przez którą ma przebiegać arteria. W grudniu 2018 podlaski RDOŚ wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Umorzył też postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć. Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. WSA wyrokami z 24 sierpnia 2021 r. dla odcinka Ząbki–Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla Drewnica–Ząbki uchylił ww. decyzje GDOŚ. 7 marca 2023 r. odbyły się rozprawy NSA w sprawach dotyczących obu fragmentów WOW, a NSA uchylił wyrok WSA w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia WSA.

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. By domknąć ring wokół stolicy brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt). (PAP)

autorka: Marta Stańczyk