Spółka przekazała, że prezesem Intercity pozostaje Marek Chraniuk, a w zarządzie pozostają również - Tomasz Gontarz, Jarosław Oniszczuk oraz Artur Resmer.

Firma podkreśliła, że realizuje obecnie największą w swojej historii strategię rozwojową "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji", w ramach której poza inwestycjami taborowymi przewoźnik przewidział szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych w rozbudowę i modernizację dotychczasowych zapleczy technicznych oraz powstanie nowych.

Do 2030 roku spółka ma zainwestować 2,6 mld zł w nowoczesne stacje postojowe. "Rozwój infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów – w perspektywie 2030 roku będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. Po realizacji programu inwestycyjnego PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski, co przyczyni się do podniesienia standardu obsługi taboru i optymalizacji przygotowania pociągów do tras" - wskazano.

Spółka dodała, że Świerczek będzie odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne oraz ich utrzymanie.

Reklama

Nowy członek zarządu PKP Intercity jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, w tym zarządzania nieruchomościami, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowalnych.

Jak dodano, Świerczek od 2021 r. odpowiadał w Intercity za nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi zlokalizowanymi na południu Polski. (PAP)

autor: Michał Boroń