Jak poinformował przewoźnik w poniedziałkowym komunikacie, podstawą prawną kierowania pracowników PKP Cargo S.A. na tzw. nieświadczenie pracy jest art. 54 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z 8 września 2000 r.

"Zarząd PKP CARGO S.A. (...) informuje, iż w ramach realizacji programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji Spółki, w dniu 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników Spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy" - przekazano.

Czym jest tzw. nieświadczenie pracy?

Jak dodano, nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biur centrali spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

Reklama

Przywileje pracowników na kolejne 12 miesięcy

Przewoźnik przekazał, że pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do: świadczenia socjalnego w wysokości 60 proc. miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy; wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika; korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS.

"Powyższa decyzja została poddana przez Spółkę konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w PKP CARGO S.A." - podano.

PKP Cargo: skierowanie pracowników na nieświadczenie pracy to konieczność

Wprowadzenie tzw. nieświadczenia pracy jest w obecnej sytuacji spółki koniecznością - podało w poniedziałek PKP Cargo. Przewoźnik zapewnił, że podczas typowania pracowników będzie brał pod uwagę ich sytuację socjalną, materialną lub rodzinną.

Podkreślono, że przy typowaniu pracowników będą brane pod uwagę dane sytuacji socjalnej, materialnej lub rodzinnej danej osoby, w szczególności: fakt bycia jedynym żywicielem rodziny, osobą samotnie wychowujące dziecko lub osobą wychowujące dziecko z niepełnosprawnością. Ponadto pracownikom skierowanym na tzw. nieświadczenie pracy umożliwienie zostanie podjęcie innej pracy.

Spółka poinformowała, że przeprowadzono konsultacje ze związkami działającymi w firmie i uwzględniono większość propozycji strony społecznej.

Lek na przerost zatrudnienia

"Wprowadzenie tego rozwiązania (...) jest trudną koniecznością (...) w obliczu spadającej sprzedaży i wykonania pracy przewozowej, a także nie ukrywajmy – obecnie widocznego gołym okiem przerostu zatrudnienia. Najważniejszym aspektem tzw. nieświadczenia pracy jest fakt, że utrzymujemy wszystkie miejsca pracy" - podkreślił p.o. prezesa Marcin Wojewódka. Jak dodał, to, "co będzie się działo w II połowie 2024 roku, uzależnione jest między innymi od tego, jakie wymierne wyniki przyniesie tzw. nieświadczenie pracy.

aop/ pad/ bpk/ malk/