Agencja powołuje się na projekt decyzji, który został przygotowany przez władze Holandii w celu uzyskania poparcia przez pozostałych 27 krajów Unii Europejskiej na szczycie unijnym w czwartek.

W dokumencie tym unijni przywódcy mieliby podkreślić, że umowa stowarzyszeniowa między Unią a Ukrainą "nie zawiera zobowiązań ze strony UE lub państw członkowskich do zapewnienia gwarancji zbiorowego bezpieczeństwa lub innej formy pomocy lub wsparcia wojskowego dla Ukrainy".

Ponadto przypomniano by, że umowa nie zapewnia obywatelom Ukrainy "prawa do mieszkania i swobodnego świadczenia pracy" na terytorium UE, a także "nie wymaga żadnego dodatkowego wsparcia finansowego" ze strony UE na rzecz Ukrainy. Zaznacza się również, że walka z korupcją na Ukrainie jest kluczowa dla pogłębiania relacji między Kijowem a Wspólnotą.

Odmowa poparcia dla holenderskiego dokumentu ze strony pozostałych krajów członkowskich zagroziłaby historycznemu porozumieniu, które zakłada silniejsze stosunki polityczne i handlowe między UE a Ukrainą, by umocnić prozachodnie i prodemokratyczne aspiracje tego państwa oraz oddalić Kijów ze sfery wpływów Rosji - podkreśla Reuters.

Holandia jako jedyny kraj UE nie ratyfikował dotąd umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. W kwietniu umowę odrzuciło w niewiążącym referendum prawie dwie trzecie Holendrów, zaniepokojonych ewentualnymi kosztami związany z realizacją tego porozumienia. Umowa prowizorycznie weszła w życie mimo braku ratyfikacji przez Holandię.

Rutte, który nie chce odrzucenia umowy, próbuje znaleźć kompromisowe rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwa jej ratyfikacja. Żadna z rzeczy wymienionych w projekcie decyzji nie została zawarta w umowie stowarzyszeniowej, ale rząd Holandii domaga się jednoznacznego wykluczenia tych postulatów, by uspokoić wyborców w kraju - zauważa Reuters.(PAP)

>>> Polecamy: UE nie chce "umierać" za Ukrainę. Umowa stowarzyszeniowa rodzi się w bólach