"W ramach procesów gwarantujących stabilność finansową i operacyjną spółka planuje obniżyć koszty, co wzmocni odporność na przyszłe, potencjalnie niekorzystne warunki makroekonomiczne poprzez wdrożenie scentralizowanej strategii zakupowej dla grupy kapitałowej Lotos" – czytamy w komunikacie.

Celem spółki jest aktywne zarządzanie popytem wewnętrznym oraz konsolidacja zamówień dzięki bliższej współpracy z dostawcami w ramach Programu Poprawy Efektywności.

"W rezultacie wyżej wymienionych inicjatyw spółka planuje uzyskać oszczędności na poziomie 300 mln zł rocznie z pełną realizacją powtarzalnego, rocznego efektu oszczędnościowego w 2019 roku względem bazy kosztowej roku 2015" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)