"Do głównych celów operacyjnych i finansowych na lata 2017-2018 należą: Utrzymanie obecnej polityki dywidendowej zakładającej systematyczny wzrost wypłacanej dywidendy na akcję. Docelowy poziom dywidendy uzależniony będzie od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, realizacji planów operacyjnych i inwestycyjnych oraz bieżącej sytuacji finansowej PKN Orlen" - czytamy w komunikacie.

W 2014 spółka wypłaciła w formie dywidendy 0,6 mld zł, w 2015 kwotę 0,7 mld zł, a w 2016 kwotę 0,9 mld zł. Dywidenda na akcję wynosiła odpowiednio: 1,44 zł, 1,65 zł i 2 zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)