"Spółka informuje, iż w dniu 28 października 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu, w którym oferta złożona przez konsorcjum zajęła 2. miejsce, przy czym oferta, która zajęła 1. miejsce została następnie wykluczona z przetargu przez zamawiającego ze względu na rażąco niską cenę, i tym samym oferta konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu" - czytamy w komunikacie.

W skład konsorcjum wchodzi lider, ZUE, oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol, podano także.

"Termin realizacji zadania zgodnie ze specyfikacją to 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Kryterium oceny ofert stanowiło 60% ceny oraz wydłużony okres gwarancji 40%, podano także.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez konsorcjum jest aktualnie najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do okresu gwarancji oferta złożona przez konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie, podano również.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)