Próchnik 

Próchnik podpisał list intencyjny z przedsiębiorcą - Anną Marynowską - prowadzącą sklep internetowy z odzieżą damską i męską pod nazwą E-Lady. Strony uzgodnią projekty umów, uchwał i innych dokumentów wdrażających transakcję najpóźniej do 28 lutego 2017 r., podał Próchnik. >>>>  

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment otrzymają 29 grudnia pierwszą transzę zaliczki dywidendowej na poczet zysku za 2016 rok. Spółka wypłaci 285 mln zł, czyli 0,69 zł na każdą akcję. Pozostała część zaplanowanej zaliczki – 0,16 zł na akcję - trafi do akcjonariuszy w 2017 roku, podała spółka. >>>> 

Inpro

Inpro wprowadziło do sprzedaży trzy kolejne budynki w ramach osiedla Optima w Gdańsku Jasieniu, poinformowała spółka. Tym samym oferta dewelopera została wzbogacona o kolejne 112 mieszkań, podano także. >>>> 

Immofinanz 

Immofinanz odnotował 154,4 mln euro skonsolidowanej straty netto w okresie I-II kw. skróconego roku obrotowego 2016 r. (przy czym cały skrócony rok obejmuje okres maj-grudzień 2016) wobec 133,2 mln euro zysku w I poł. r. obr. 2015/2016 (dane za 2015/16 zostały sprowadzone do porównywalności), podała spółka. >>>> 

Synektik 

Synektik zawarł umowę z firmą ClinMed Pharma na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia drugiej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET, poinformowała spółka. >>>> 

Stalprofil 

Umowa pomiędzy konsorcjum Stalprofil i Izostal a OGP Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych, przeznaczonych na budowę Gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław została podpisana obustronnie, poinformowała spółka. Wartość zawartej umowy wynosi 118,88 mln zł netto, co stanowi 146,22 mln zł brutto, podano także. >>>> 

Zobacz też rekomendacje  

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oferuje depozyty w euro na rynku niemieckim, podała instytucja. W pierwszym etapie projektu, w ciągu najbliższego roku, bank zamierza pozyskać kilkadziesiąt milionów euro. >>>> 

TXM 

TXM przydzielił wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej poinformowała spółka. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 49,33%, a wartość oferty wyniosła 20 mln zł brutto przy cenie emisyjnej 5 zł za akcje, podano także.  >>>> 

Awbud   

Konsorcjum Awbudu i Falubazu Polska zawarło z Ekotekno umowę, której przedmiotem jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (RZZO) wraz ze składowiskiem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą w Chabierowie w gminie Błaszki (łódzkie) za ryczałtowo 71,09 mln zł brutto, podał Awbud. >>>> 

Grupa EFE

Spółka Discovery z Grupy EFE dokonała odwiertów geologicznych na działce w Możdżanowie koło Słupska i podczas prac prowadzonych pod nadzorem geologa znaleziono bursztyn, poinformował EFE. Europejski Fundusz Energii (EFE) liczy na uruchomienie wydobycia w I poł. 2017 r. >>>> 

TIM 

Przychody TIM wzrosły o 19,9% r/r do 60,05 mln zł w listopadzie br., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco od stycznia przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,9% do 565,97 mln zł, podano również. >>>> 

Cloud Technologies 

Rada nadzorcza Cloud Technologies zgodziła się na nabycie w całości spółki Imagine The Future za planowane 320 mln zł, podało Cloud Technologies. W ocenie zarządu, transakcja ta umożliwi spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock. >>>> 

PGNiG 

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała obecnego prezesa Piotra Woźniaka na prezesa zarządu spółki na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 31 grudnia 2016 r., podała spółka. Wraz z Woźniakiem, RN powołała w skład zarządu jeszcze cztery osoby, w tym dwie nowe: Radosława Bartosika i Michała Pietrzyka. >>>> 

OT Logistics 

Łączna cena zakupu akcji STK oraz Kolei Bałtyckich, jaką zapłaci OT Logistics, wyniesie 39 mln zł zamiast 33,3 mln zł, podała spółka. Ostateczna cena może jeszcze ulec korekcie, podkreśliło OT Logistics. >>>> 

PKN Orlen 

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej na wniosek Skarbu Państwa, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 24 stycznia 2017 r.  >>>>  

Murapol  

Spółka zależna Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 sp. k. - kupiła od Banku Zachodniego WBK nieruchomość zlokalizowaną w Wieliczce o powierzchni 12,4978 ha za cenę 9 mln zł netto, poinformowała spółka.  >>>> 

Pekaes 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim akcjom zwykłym Pekaesu na okaziciela formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podał urząd.  >>>>  

Alior Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapoznała się z zawiadomieniem od Alior Banku w sprawie podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Królestwa Hiszpanii, podał urząd. >>>>  

Larq 

Larq i Nextbike GmbH, główni akcjonariusze Nextbike Polska, sprzedali pakiet 5,5% akcji rowerowej spółki kilkunastu profesjonalnym inwestorom z polskiego rynku kapitałowego w ramach budowy bazy akcjonariuszy w związku z planowanym upublicznieniem. Transakcja implikuje wycenę Nextbike Polska na poziomie 65 mln zł, podało Larq. "Skala działalności i tempo rozwoju Nextbike Polska pozwalają nam poważnie myśleć o wprowadzeniu tej spółki na warszawską giełdę w perspektywie najbliższych kilku do kilkunastu miesięcy. Przeprowadzona transakcja jest elementem przygotowania upublicznienia spółki poprzez stopniową budowę rozwodnienia wśród inwestorów podzielających nasz optymizm co do perspektyw rozwoju Nextbike Polska i potencjalnego sukcesu docelowego IPO" – powiedział członek zarządu Larq i członek rady nadzorczej Nextbike Polska Mikołaj Chruszczewski, cytowany w komunikacie.