"W IV kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%" - czytamy w komunikacie.

GUS zrewidował dane wyrównane sezonowo za poszczególne kwartały 2016 r. W I kw. ub.r. wzrost wyniósł 0% kw/kw (wobec wcześniejszych -0,1%), w II kw. wyniósł 1% (wobec odpowiednio: 0,8%) oraz w III kw. wyniósł 0,4% (wobec odpowiednio 0,2%). W ujęciu rocznym wzrost w I kw. 2016 r. pozostał bez zmian na poziomie 2,8%, w II kw. wyniósł 3,2% (wobec wcześniejszych 3,1%) a w III kw. wyniósł 2,3% (wobec odpowiednio: 2,2%).

Dane niewyrównane sezonowo nie zostały zrewidowane.

Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w IV kw. br. wyniósł średnio 2,54% (prognozy wahają się od 2,4% do 2,8%).

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za IV kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 28 lutego.

Po publikacji danych o wzroście PKB za IV kwartał ub.r. dane za cały 2016 r. pozostają bez zmian, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach.

"Według wstępnej oceny, w IV kwartale 2016 r. zanotowaliśmy nieco lepsze tempo wzrostu PKB niż w III kwartale i szacujemy, że wzrost PKB dla całego roku 2016 pozostanie bez zmian" - powiedziała Jeznach podczas konferencji prasowej.

"Oceniamy pozytywny wpływ wszystkich segmentów gospodarki na tempo wzrostu PKB w IV kwartale. W budownictwie spadek jest nieco mniejszy w IV kwartale niż po trzech kwartałach 2016 r. Negatywna skala wpływu budownictwa na PKB w IV kwartale nieco się osłabiła" - powiedziała także dyrektor.

Zaznaczyła, że przemysł także miał pozytywny wpływ na PKB, a także popyt krajowy - dzięki popytowi konsumpcyjnemu. Popyt inwestycyjny prawdopodobnie utrzyma swój negatywny wpływ na tempo wzrostu PKB w IV kwartale" - wskazała. "W obrotach towarowych będzie można dopatrywać się pozytywnego wpływu eksportu netto na wzrost gospodarki" - powiedziała także Jeznach.

GUS podał wcześniej, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2016 roku o 2,8 proc., po wzroście o 3,9 proc. w 2015 roku.

>>> Polecamy: Czeka nas duży wzrost cen. Inflacja będzie wysoka przez kilka kwartałów