W połowie ub.r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej Czerwonej Torebki - Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Merlin.pl S.A.). Przed wydzierżawieniem marki i sklepu Merlin.pl przez spółkę Topmall ta spółka zależna była operatorem sklepu internetowego Merlin.pl.

Merlin Group jest notowany na NewConnect.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)