Centrozap

Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap podpisał umowę z czeską spółką G+R Finance Group na sprzedaż elementów z drewna o szacunkowej wartości 6,11 mln euro. Termin realizacji kontraktu to okres od stycznia do grudnia 2010r. Zapłata za towar realizowana będzie w formie przedpłat.

Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap podpisał umowę z Elektrownią Kozienice na zakup energii elektrycznej. Wartość kontraktu wyniosła 39,33 mln zł brutto. Kontrakt realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Realizacja płatności nastąpi w okresach miesięcznych. Kontrakt zostanie zabezpieczony w formie gwarancji bankowych w wysokości 8 mln 184,6 tys. zł przez PKO BP.

Comarch

Spółk informatyczna Comarch prowadzi rozmowy z chińską firmą Inspur nt. przedsięwzięcia joint-venture. Wkładem Comarchu mógłby być m.in. system ERP Semiramis. Rozmowy o joint-venture prowadzi niemiecka spółka zależna Comarch. >>>>

Comarch wygrał przetarg organizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej na dostawę licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową. Wartość oferty złożonej przez spółkę to 20,3 mln zł netto.

Farmacol

Oferty wiążące w prywatyzacji Centrali Farmaceutycznej Cefarmu Warszawa złożyło trzech inwestorów: Eko-Berry, Farmacol i Polfarmex.

CF Cefarm SA znajduje się w pierwszej dziesiątce największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku, jak podała spółka na swojej stronie internetowej. W 2008 r. spółka miała 8,56 mln zł straty netto wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 682,87 mln zł wobec 710,02 mln zł.

Grupy Lotos

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zajmie się zmianami w składzie rady nadzorczej spółki na posiedzeniu 11 lutego. Wniosek w sprawie zwołania NWZ złożył Skarb Państwa. W uzasadnieniu projektów Lotos cytuje pismo, jakie spółka otrzymała z Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) w odpowiedzi na prośbę o doprecyzowania wniosku w sprawie zwołania NWZ z 7 stycznia br.

MSP nie wyłoniło jednak dotychczas kandydatów Skarbu Państwa do RN spółki. Resort podkreśla przy tym, że uznaje "prawo innych akcjonariuszy do przedstawienia kandydatów nawet na walnym zgromadzeniu, ponieważ projekty uchwał mogą ulec zmianie podczas walnego zgromadzenia".

Obecnie Skarb Państwa ma 63,97% akcji Grupy Lotos (po zwiększeniu udziałów w rozliczeniu transakcji sprzedaży Lotosowi mniejszościowego pakietu Petrobaltiku w ub. r.).

Erbud

Oferta konsorcjum Erbudu i Wolff&Mueller została uznana za najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu. Oferowana cena brutto to 144,638 mln zł.

Interferie

Interferie (INTERFERI) szacuje, że zysk netto spółki w 2009 roku wzrósł do około 3 mln zł, a przychody do około 45 mln zł - podała spółka w komunikacie. W 2008 roku zysk netto Interferie wyniósł 0,8 mln zł, a przychody 38 mln zł. Zarząd Interferie podał, że frekwencja w obiektach należących do spółki Interferie wyniosła w roku 2009 - 63 proc. i była o około 8 punktów procentowych lepsza od uzyskanej w 2008 roku. Podstawą przedłożonej prognozy są wyliczenia dokonane na podstawie danych przekazanych przez jednostki eksploatacyjne (ośrodki i hotele spółki).

Enea

Koncern energetyczny Enea podpisał umowę kupna biogazowni w Liszkowie. Dzięki transakcji Enea uzyskuje wieloaspektowe korzyści: energię elektryczną, która będzie podlegać obrotowi od dnia podpisania umowy, zielone certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz energię cieplną, która zgodnie ze wstępnym porozumieniem będzie w przyszłości dostarczana do zlokalizowanego w pobliżu przedsiębiorstwa produkcyjnego.

PBG

UniCredit podwyższył cenę docelową dla PBG o 3,2 proc., do 223 zł. W piątek na zamknięciu sesji kurs spółki wyniósł 212 zł.

Budimex

UniCredit podniósł rekomendację dla spółki budowlanej Budimex do "kupuj" z "trzymaj". W piątek na zamknięciu sesji za akcje Budimex płacono 78,9 zł.

Doradcy24

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż ogłosił ofertę objęcia do 52.055.095 akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru).

Agora

Analitycy Millennium DM w raporcie z 11 stycznia obniżyli rekomendację dla Agory do "redukuj" z "neutralnie", a cenę docelową podwyższyli do 18,90 zł z 14,80 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 21,30 zł.

BBI Development NFI

BBI Development NFI (BBIDEVNFI) informuje, że 19 stycznia 2010 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba papierów wartościowych Funduszu po rejestracji wyniesie 460.308.850 akcji.

PKNOrlen

Raiffeisen podniósł cenę docelową dla akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o 21 proc. do 40 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji GPW kurs akcji PKNOrlen wynosił 35,75 zł.

Waspol

Waspol, dystrybutor alkoholi, zadebiutuje na rynku NewConnect 19 stycznia. Z oferty prywatnej spółka pozyskała około 2,5 mln zł, sprzedając ok. 4,4 proc. kapitału. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland (ASSECOPOL) za usługę utrzymania i serwisu Systemu Informatycznego CEPiK (centralna ewidencja pojazdów i kierowców) przez 18 miesięcy, otrzyma 48,12 mln zł netto. Natomiast za usługi rozwoju systemu w 2009 r. 7,88 mln zł netto.

Oba zamówienia udzielone zostały giełdowej spółce według procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, gdyż, jak podano, zlecenia to mogły być wykonane jedynie przez Asseco Poland z przyczyn technicznych. Zleceniodawcą jest MSWiA.

Netia

Netia podtrzymuje zainteresowanie kupnem Telefonii Dialog, ale żadne decyzje nie zapadły. Prezes spółki Mirosław Godlewski powtórzył, że Netia będzie miała dodatni wynik netto w tym roku, a prognozy na 2010 rok przedstawi 22 lutego.

Prezes Godlewski poinformował w poniedziałek, że na koniec 2009 roku Netia miała blisko 560 tys. klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu, łącznie z akwizycjami dokonanymi w grudniu.

Godlewski powtórzył, że w 2010 roku Netia będzie miała dodatni wynik netto, a prognozy na ten rok zostaną opublikowane 22 lutego, wraz z raportem z wynikami za czwarty kwartał.

Polimex

UniCredit podniósł rekomendację dla Polimeksu do "kupuj" z "trzymaj". W piątek na zamknięciu sesji kurs POLIMEXMS wyniósł 4,16 zł.

Ruch

Spółka dystrybucyjna Ruch zawarła z Inforem umowy współpracy polegające na kolportażu dziennika "Dziennik Gazeta Prawna". Przedmiotem umowy jest kolportaż w formie sprzedaży egzemplarzowej dziennika ‘Dziennik Gazeta Prawna'. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość tej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Ruchu w okresie pięciu lat.