Zdaniem KIG po ponad 2-letnim okresie funkcjonowania rządu za jego najważniejsze osiągnięcia należy uznać m.in. wdrożenie spójnego planu zmian w systemie prawa zmierzającego do zmniejszenia barier rozwoju polskich firm, przeprowadzenie reformy systemu emerytur pomostowych oraz wdrożenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego.

- Rządowi należy się pochwała za to, w jaki sposób odniósł się do zjawisk kryzysowych w europejskiej i światowej gospodarce. W walce ze skutkami kryzysu na szczęście nie poszedł w kierunku rozdawnictwa pieniędzy publicznych – mówi Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady KIG.
- Mocnym punktem jest również zauważalny postęp w budowie infrastruktury. Resort infrastruktury zintensyfikował budowę autostrad, ruszyły także – nie mniej ważne dla polskiej gospodarki – projekty związane z infrastrukturą kolejową. Do poprawy sytuacji przyczyniły się w dużej mierze zmiany w prawie, ułatwiające inwestycje infrastrukturalne – dodaje Andrzej Arendarski.

Na poczet zasług obecnego gabinetu – zdaniem przedsiębiorców skupionych w KIG – należy także zaliczyć szereg działań w zakresie reformy prawa gospodarczego. Przykładem może być szereg ustaw reformujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wśród nich m.in. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, nowelizacja ustawy o rachunkowości, ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, czy też ustawa o emeryturach pomostowych. - Zmiany w prawie idą w dobrym kierunku, ale nie są wystarczające, jeśli chce się dokonać głębokiej reformy prawa gospodarczego – zaznacza prezes KIG.

Niestety, zbyt wolne tempo wprowadzania progospodarczych reform to tylko jeden z zarzutów, które przedsiębiorcy kierują pod adresem obecnego rządu. Na liście „minusów” znalazły się również m.in.: brak reformy finansów publicznych, służby zdrowia, czy zaniechanie reformy KRUS. Rząd niewiele robi w zakresie reformy finansów publicznych. Same zapowiedzi wprowadzenia reguły budżetowej i wydatkowej niewiele znaczą, jeżeli nie będą mieć oparcia w konkretnych ustawach. Niepokojące jest także zbliżanie się długu publicznego do 50 proc. progu ostrożnościowego – uważa KIG.

Negatywnie należy ocenić także próby ratowania budżetu poprzez pośpieszną prywatyzację. Nie może sprowadzać się do wyprzedaży majątku. Prywatyzacja musi być wpisana w racjonalną politykę gospodarczą i sektorową rządu oraz mieć określoną strategię, w której priorytetem są plany inwestycyjne, zatrudnienie i późniejsze wpływy z podatków od prywatyzowanych przedsiębiorstw, a nie jednorazowy zastrzyk do kasy państwa.
Przedsiębiorcy skupieni w KIG oczekują również reformy sądownictwa oraz zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości wobec przedsiębiorców. - Sprawy gospodarcze w Polsce nadal trwają zbyt długo. Bez zmiany prawa i poprawy organizacji pracy sądów rozwój polskiej gospodarki może zostać zahamowany”– mówi Andrzej Arendarski.

- Dokonania rządu koalicji PO i PSL, pomimo wielu zastrzeżeń, należy ocenić pozytywnie. Warto również podkreślić również styl prowadzenia polityki rządowej, pozytywnie wyróżniający na tle tego, czego doświadczaliśmy wcześniej. Chciałbym jednak, aby partia rządząca, szczególnie w sferze gospodarczej, miała więcej powodów do chwalenia się przed społeczeństwem. Być może wtedy nie musiałaby np. przedstawiać wyboru prof. Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jako własnej zasługi, a nie efektu dokonań i pozycji międzynarodowej b. premiera – dodaje Janusz Steinhoff.