Kupowana firma jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki VP, 100 proc. udziałów spółki prawa litewskiego Stirnu Projektas, 100 proc. udziałów spółki prawa litewskiego Latako Projektas oraz nie mniej niż 78,34 proc. udziałów w spółce prawa litewskiego Pergale TS. Sprzedającym jest firma Kenya 2010 Holding. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Mieszko miała 7,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 184,05 mln zł wobec 169,11 mln zł.